2018: Năm “thay da đổi thịt” của làng thời trang thế giới