3 nguyên tắc “vàng” giúp thoát nỗi khổ viêm đại tràng của người Nhật