4 cô vợ chân dài của Vbiz luôn khéo thể hiện điều giản dị này để tránh dìm chiều cao của chồng