5 sai lầm cực tai hại trong việc chọn trang phục, chị em cần biết để tránh trở nên kệch cỡm