6 kiểu phối đồ mà nhiều chị em cho là quy chuẩn, nhưng kỳ thực lại đang đưa họ đi vào lối mòn