8 loại thực phẩm phổ biến không tốt cho trẻ nhỏ, cha mẹ rất nên lưu ý