Amber Heard: Mỹ nhân “Aquaman” không khuất phục trước bạo hành