Bài học từ “vết xe đổ” kỳ thị sắc tộc của các “ông lớn” Gucci và Prada