Bạn gái Trọng Đại, Văn Thanh, Duy Mạnh: Không phải tiểu thư cũng là bà chủ giàu có 'đắp' toàn đồ hiệu lên người - Tiin.vn