Bé 4 tháng tuổi có bụng nhô lên bất thường và chẩn đoán của bác sĩ khiến bố mẹ kinh ngạc