Benedict Cumberbatch: Xuất thân từ gia tộc danh giá nhưng phải đấu tranh để được diễn xuất