Bệnh nhi mắc bệnh Whitmore nguy hiểm bắt nguồn từ một vết …phỏng