Bích Phương cùng “Bùa Yêu” đại thắng tại Làn sóng xanh Next Step 2018