Biểu tượng MC của nước Mỹ – Ellen DeGeneres: Ngôi sao truyền hình gần gũi hay giả tạo?