Bộ Y tế: Chưa phải điều trị sán lợn dù kết quả xét nghiệm dương tính