Bộ Y tế khuyến cáo: Những nguy hại mà người nhiễm sán lợn phải đối mặt và cách đề phòng bệnh