BST của NTK Việt xuất hiện lung linh trên tạp chí Vogue của Mỹ - Tiin.vn