BST Fendi Thu - Đông 2019 vinh danh di sản vượt thời gian của NTK Karl Lagerfeld | ELLE Việt Nam