BTS: Đẳng cấp thế giới được chứng minh bằng thành tích, không phải bằng lời tâng bốc