BTV kì cựu của Vogue phải lên tiếng xin lỗi sau bài viết về Dolce & Gabbana do scandal tại Trung Quốc - GUU.vn