Bùi Tiến Dũng cầm ví 17 triệu, Quế Ngọc Hải đi giày 18 triệu du xuân - Tiin.vn