Burberry, H&M, Zara đồng loạt ký cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa toàn cầu