Các nàng có thể tự nặn mụn, nhưng phải làm đúng cách thế này mới an toàn và không khiến mụn lây lan