Các thành viên của Highlight và BTOB bị hủy bằng đại học vì nghi vấn nhận đặc quyền - Tiin.vn