Cách làm đẹp của các mỹ nhân thời trước có còn áp dụng được đến ngày nay?