Cách tạo khối, 'giấu' nhược điểm cho dáng mặt oval - Ngôi sao