Cảnh báo: Một tuần Hà Nội ghi nhận 78 trường hợp mắc sởi