Cắt u buồng trứng vẫn giữ nguyên thai nhi 16 tuần tuổi cho nữ thanh niên