Cha mẹ lơ là, con trai ăn nhầm thuốc diệt chuột vì tưởng là kẹo