Chẳng cần phải đi đâu xa, ở Việt Nam tôi cũng làm được bánh dứa Đài Loan chuẩn ngon nhức nhối