Chẳng kém các cô các chị, bé Cam nhà Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon cũng làm tóc điệu đà ăn Tết rồi này!