Chàng trai mua chăn đuôi cá về đắp, tuyên bố với bạn gái mình là “con của biển” nên không có chân... làm việc nhà!