Chất như Hồ Ngọc Hà, buổi ra mắt son nào cũng dập dìu tài tử giai nhân