Chi gần 1 tỷ đồng để phẫu thuật giống công nương Meghan Markle, hai người phụ nữ nhận được kết quả bất ngờ