Chỉ vì chiếc quần ngắn và bó sát này, khuyết điểm lớn của Dương Mịch lộ ra bằng hết?