Chợ Tết cổ truyền: Không gian trải nghiệm cho bé, địa điểm sắm Tết cho mẹ