Cho trẻ dùng ống hút ăn trà sữa chân trâu có thể bị tử vong vì tắc đường thở