Choáng ngợp với tác phẩm nghệ thuật được làm từ 160.00 ống hút nhựa thu gom từ đường phố Việt Nam