Chóng mặt với giá vé đặt chỗ xem pháo hoa ở Sài Gòn năm nay dù đã có thêm nhiều địa điểm