Chủ tịch Happy Women Flower - Nữ doanh nhân Lương Mai Anh thể hiện khí chất trong tà áo dài Huơng Queen nhân dịp kỉ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội