Chùm ảnh: Áo đồng phục sẽ sờn theo năm tháng, dép đồng phục thì mãi trường tồn với thời gian - Tiin.vn