Chuyến công du chỉ 3 ngày, công nương Meghan Markle đã tốn hẳn 3,5 tỷ tiền trang phục