Có gì đằng sau phương pháp tỉa lông mày bằng chỉ của châu Á qua hàng thế kỷ? | ELLE Việt Nam