Cơ thể chưa hồi phục nhưng Mai Phương vẫn cố gắng bên con gái nhỏ mọi lúc mọi nơi - Tiin.vn