Có thể gọi Lan Khuê là nữ hoàng son môi đỏ vì nhan sắc của cô là sự tổng hòa tất thảy những yếu tố này