Con gái khóc không muốn đi học, mẹ Ốc Thanh Vân lại cho phép lười biếng tí chả sao và cái kết bất ngờ