Cộng đồng chạy bộ quốc tế adidas Runners Saigon chính thức ra mắt tại Tp.HCM