Cứ nghĩ gầy là xinh đẹp mỹ miều, nhưng nhìn UEE là biết: Đẹp đâu chẳng thấy chỉ thấy nhan sắc cùng phong cách xuống dốc hẳn