Cứ ngỡ sang Paris chỉ để... chụp ảnh cho vui, nào ngờ Khánh Linh The Face được mời hẳn ghế đầu show Louis Vuitton