Cũng may “Mối tình đầu của tôi” có siêu mẫu Xuân Lan – nhân tố giúp “cân” cả bộ phim về khoản váy áo